SRPSKA IMENA

Srbi su jedan od retkih evropskih naroda koji je sačuvao svoja autentična narodna imena a to su samo imena slovenskog porekla koja se mogu naći i kod drugih slovenskih naroda i naravno čisto srpska imena.
srpska imena
S dolaskom Srba na Balkan okolni narodi su počeli da vrše kulturni uticaj na njih a to se u to vreme pre svega činilo putem religije.Srpski vladari su prihvatili hrišćanstvo ali običan narod se nije hteo lako odreći svojih slovenskih bogova.Put hrišćanstvu a sa njim i hrišćanskim imenima utiran je mačem.Danas se o ovome malo govori i malo zna ali gotovo sva imena za koja Srbi kao narod koji živi u bajci i daleko od realnog sveta kažu da su pravoslavna imena su zapravo JEVREJSKA imena.Ona potiču sa područja sa koga potiče i hrišćanstvo i na srpskom ili staroslovenskom nemaju nikakvo značenje.
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA je bila dosta liberalna po pitanju održanja srpskih imena za razliku od katoličke koja često nije dozvoljavala upis i krštenje deteta ako nema hrišćansko ili bolje reći jevrejsko ime.Svi sveci i apostoli su nastali na području današnjeg izrela i Palestine pa su i njihova imena onakva kakva su imali ljudi koji su u to vreme živeli na tim teritorijama.
Zanimljivo je da se srpski vladari iz dinastije Nemanjić koja je uvela hrišćanstvo u Srbiju uglavnom nisu odricali srpskih imena Nemanja,Dragutin,Milutin,Uroš,Dušan.
Oni su uzimali hrišćanska imena tek kad bi se zamonašili kao što je Rastko Nemanjić postao Sava.
Situacija u skoro celoj Evropi je mnogo gora katolička crkva je crkvena jevrejska imena nametnula skoro svim evropskim narodima.Imena Luka,Mateja,Marko,Djordje,Jovan i sl. se mogu naći u svim državama gde postoji hrišćanstvo samo su prilagodjena lokalnom jeziku.
Ljudi su kroz istoriju oduvek bili zaglupljivani na razne načine a sve sa ciljem da bi se njima lakše vladalo,religija je bila idealna za to s obzirom da ljudi imaju potrebu da veruju u nešto natprirodno i svemoćno.Vladari srednjevekovnih država su prihvatili da mačem nametnu veru kao dugoročnu strategiju za održaje na vlasti a sveštenici su uvek bili na strani vlasti što im je omogućavalo lagodan život bez rada i muka,oni koji nešto proizvode su morali da im daju deo u strahu od božje kazne.I sami vladari su pomagali crkvu jer ona je stvarala odane i poslušne podanike koji su radili za vladara naporan fizički rad od ranog detinjstva do smrti bio je njihov život....

ZNAČENJE IMENA


SRPSKA IMENA MUŠKA


SRPSKA IMENA ZA DEVOJČICE


SRPSKA IMENA NA SLOVO:A,B,D,DJ,Ž,J,I,Z,K,L,LJ,


M,N,NJ,O,P,R,S,V,G,U,C,Č,T,Ć,F,H,Č
Sponzor bloga Srpska imena Herbalife Srbija - poseti sajt sponzora Herbalife Srbija