Srpska imena muska na slova. K,L,Lj

 • Kamenko,čvrst kao kamen.
 • Konstantin, po Rimskom caru Konstantinu rodjenom u Nišu.
 • Kostadin,modifikovano od Konstantin.
 • Kosta ,Kostadin odmila.
 • Koča,takodje modifikacija iznad navedenih imena.
 • Krsta,po krstu.
 • Krstivoje,isto kao i Krsta.
 • Krsman,još jedno ime sa osnovom "krst"
 • Krunoslav,onaj koji slavi krunu ,kralja.
 • Krunislav,kao gorenavedeno sa malom izmenom.
 • Luka, B po sv. Luki.
 • Lazar,B Hebrejskog porekla.
 • Laza,Lazar odmila.
 • Lepomir
 • Leposav
 • Lepoje ,tri lepa imena.
 • Labud
 • Ljuba
 • Ljubiša
 • Ljubomir ,onaj koji ljubi,voli mir.
 • Ljubodrag
 • Ljubinko
 • Ljuboje, imena na Lj sa korenom od ljubiti.
 • Ljupko ,ima ga u Makedoniji i Bugarskoj.
 • Ljiljan po cvetu ljiljanu .