Znacenje imena

Znacenje imena slovenskog porekla je veoma lako shvatiti dok je za razumevanje znacenja imena stranog porekla...Znacenje imenaJelena,Marija,Jovana,Marko,Ivan...
znacenje imena
Znacenje imena
Znacenje imena je veoma lako shvatiti kad su u pitanju imena slovenskog porekla,Stari Sloveni su davali deci imena po imenima biljaka ,životinja ili pojava i verovali su da imena imaju magijsko značenje.Postoji veliki broj imena koja imaju isto značenje i u korenu imaju istu reč ali su im dodati različiti nastavci.
Najbrojnija su imena koja imaju znacenje mio mio...Miodrag,Milan,Milun,Milutin,Milija,Milica,Milena,Milunka...
Imena koja imaju zanacenje drag:Dragan,Dragutin,Dragiša,Dragoljub,Dragana,Dragica....
Imena znacenja radost:Radoslav,Radovan,Rada,Radmila,Radica...
Imena značenja stajati ,postojan:Stojan,Stojanka,Stjiljko,Stojko...
Vuk,Vukašin,Vukoslav,Vukadin,Vule,Vukosava,Vukica...Stari Sloveni su verovali da ovo ime ima magijsko značenje pa je najčešće davano u porodicama gde su vladale smrtne bolesti da bi one pobegle od straha od vuka.Strahinja je takodje ime za koje se verovalo da ima magijsko značenje koren je od reči strah i verovalo se da će ova reč zastrašiti bolesti i neprijatelje.
Značenje pojedinih imena slovenskog porekla ipak nije lako rastumačiti zbog značajnih jezičkih promena i nestanka reči koje su se nekada koristile.Takva imena su.
Gojko od reči goj koja je imala znacenje miran, spokojan.
Dejan je staro ime koje u korenu ima reč dejati što je značilo raditi činiti.
Boban od reči bob značenja sitan, malen.
Bojan nema veze sa bojama jer reč boja je turskog porekla a ime je postojalo mnogo pre dolaska turaka na naše prostore i u korenu ima reč boj.
Davor je ime staroslovenskog boga rata.
Veljko od reči velik.
Znacenje imena biblijskog porekla se nemože shvatiti bez poznavanja jezika iz koga ona potiču a to su najčešće hebrejski i grčki , srbi su većinu ovih imena prilagodili srpskom jeziku i veoma često od jednog ovakvog imena napravili više modifikacija dodavanjem slovenskih nastavaka.
Evo značenja nekih imena ovakvog porekla.
Atanasije-besmrtan
Aleksandar-zaštitnik ljudi,na grčkom andras ,ander= muževan
Aleksej,Aleksa-zaštitnik ljudi
Vasilije=vladar,car.
David=voljen,ljubljen.
Damjan=sudija,krotitelj.
Dositej=onaj koji voli boga.
Eva=živa.
Stela=zvezda.
Teodor=božji dar....isto je i znacenje imena Teodora
Filip=ljubitelj konja.
Uroš=gospodin od madjarske reči ur značenja gospodin.
Sava=starac,pravedan,preobražen.
Simeon=onaj koji sluša.
Značenje imena Jelena
Ime Jelena vodi poreklo od grčkog imena Helena što znači sjaj ,blistavost u korenu je reč "hele" sunčeva svetlost, sjaj,blistavost.
Značenje imena Jovan,Jovana,Ivan,Ivana
Znacenje imena Ivan,Ivana i Jovana je izvedeno od imena Jovan koje je biblijsko ime po Svetom Jovanu jevrejskog je porekla i vodi poreklo od reči "jahve" što znači milostiv.
Znacenje imena Katarina
Ime Katarina je grčkog porekla i najverovatnije je izvedeno od reči "katharon" što znači čistoća.
Znacenje imena Marina je latinskog porekla i vodi poreklo od reči marina što znači morska.
Lidija je hebrejskog porekla i znači rodjena od boga.
Marko po apostolu marku čije ime vodi poreklo od imena boga rata marsa.dakle
Marko=Mars bog rata.
Srdjan,Sergej od imena svetitelja Srdja i Vlaha naročito poštovanih kod slovena u primorju.
Znacenje imena Sara ovo ime je hebrejskog porekla od reči "SAYR ah" što znači princeza.
Znacenje imena Petar i Petra = od grčke reči "petra" što nznači kamen.
Znacenje imena Maja se kod nas vezuje za proleće i mesec Maj ali ovo ime postoji u celom svetu kao ime hebrejskog porekla a reč "maja" na hebrejskom znači gorka ili žestoka
ostali članci na blogu
Srpska imena za bebe
Srpska imena poreklo
Dajte svojoj deci srpska imena!
Muska srpska imena slovenskog porekla
Srpska imena zenska
Znacenje Aleksandar,Aleksandra,Aca,Aco,Saša
Značenje imena Dragana,Dragan,Dragutin,Dragica,Dragoslav,Dragojlo...
Značenje imena Miloš,Milan,Milutin...
Značenje imena Marko